Thời khóa biểu

Cơ sở đào tạo Chế độ xem theo Khung giờ Tuần từ
Phòng họcThứ hai
19/08/2019
Thứ ba
20/08/2019
Thứ tư
21/08/2019
Thứ năm
22/08/2019
Thứ sáu
23/08/2019
Thứ bẩy
24/08/2019
Chủ nhật
25/08/2019
P21
17h30 -> 20h10
ĐVPT
Trần Duy Hùng
AAG0002019.001
Ngoại khoá

P22
17h30 -> 20h10
ĐVPM
Nguyễn Thị Tâm
AAW0002019.001
Ngoại khoá

P23
17h30 -> 20h10
ĐVHT
Nguyễn Đức Tuấn
AAS0002019.001
Ngoại khoá

P24
17h30 -> 20h10
ĐVMG
Nguyễn Thành Huy
AAN0002019.001
Ngoại khoá

P31
P32
P33
P34
P41
P42
P43
P44
P51
P52
VPK
loading
Lớp tín chỉ
Môn
Giảng viên
Ngày bắt đầu
Phòng
và (buổi thứ 2)
Phòng
Tổng số buổi học
Đóng

Xóa dữ liệu


Sửa thời khóa biểu

Lớp tín chỉ
Giảng viên
Phòng
Ngày
Buổi học

Đăng ký sự kiện

right